Welkom

Diensten

Als gevolg van de extra maatregelen van de overheid heeft de
raad, met een zwaar gemoed, het besluit genomen om met ingang van 24 januari de
diensten zonder bezoekers te houden.   De voorganger, samen met het
muziekteam en ondersteuning voor geluid en beeld, zullen de diensten verzorgen.
De diensten zijn via de livestream te volgen. 

Live stream

U kunt u nog steeds de erediensten met ons online meekijken en -vieren.

Op deze manier blijven we bij elkaar betrokken en zoeken naar manieren om het onderlinge contact in de gemeente te onderhouden.

Wilt u doorpraten over de betekenis van Jezus Christus voor uw leven in deze tijd? Mail onze voorganger Gijs de Bree: voorganger@bgontmoeting.nl

Geloof in de gemeente

Jaarthema 2020-2021

Alpha-cursus

Op maandag 21 september start er een Alpha-cursus in Malburgen.

Voorganger

Sinds september 2019 is Ds. Gijs de Bree voorganger van de Baptistengemeente Ontmoeting.

Visie & missie

Wij willen een liefdevolle, open en gastvrije gemeenschap van gelovigen zijn. Tot eer van God. 

Onze actviteiten

We hebben diverse groepen binnen de gemeente waar je altijd bij mag aanschuiven.

Onze zendelingen

We willen graag de liefde van Jezus bekend maken. Dat betekent dat we ook mensen buiten onze kerk willen bereiken met het evangelie. Dit doen we onder andere door zendingswerk. 

Contact

Locatie
Contact
Openingstijden

Agenda