Welkom

Diensten

De raad heeft, met pijn in het hart, besloten om de diensten in de hele maand april zonder bezoekers te houden.  Later in april zullen we opnieuw een besluit nemen over wel of geen bezoekers in onze diensten. 

We houden u uiteraard op de hoogte. 

We wensen u allen, nu het fysiek samenkomen niet mogelijk is, gezegende diensten via de livestream.

Onze kerkdiensten zijn open voor maximaal zeventig bezoekers. U moet zich wel aanmelden via de onderstaande knop.
De diensten zijn via de livestream te volgen .

Live stream

U kunt u nog steeds de erediensten met ons online meekijken en -vieren.

Op deze manier blijven we bij elkaar betrokken en zoeken naar manieren om het onderlinge contact in de gemeente te onderhouden.

Wilt u doorpraten over de betekenis van Jezus Christus voor uw leven in deze tijd? Mail onze voorganger Gijs de Bree: voorganger@bgontmoeting.nl

Jezus leren, leven en liefhebben!

Jaarthema 2021-2022

Alpha-cursus

Op dinsdag 21 september start er een Alpha-cursus in Arnhem Zuid en op maandag 20 september in  Arnhem Noord. 

Voorganger

Sinds september 2019 is Ds. Gijs de Bree voorganger van de Baptistengemeente Ontmoeting.

Visie & missie

Wij willen een liefdevolle, open en gastvrije gemeenschap van gelovigen zijn. Tot eer van God. 

Onze actviteiten

We hebben diverse groepen binnen de gemeente waar je altijd bij mag aanschuiven.

Onze zendelingen

We willen graag de liefde van Jezus bekend maken. Dat betekent dat we ook mensen buiten onze kerk willen bereiken met het evangelie. Dit doen we onder andere door zendingswerk. 

Contact

Locatie
Contact
Openingstijden

Agenda