Welkom

Diensten

U  bent van harte welkom in onze diensten. 
U kunt de dienst ook nog steeds via de livestream volgen .

Livestream

U kunt u de erediensten met ons online meekijken en -vieren.

Op deze manier blijven we bij elkaar betrokken en zoeken naar manieren om het onderlinge contact in de gemeente te onderhouden.

Wilt u doorpraten over de betekenis van Jezus Christus voor uw leven in deze tijd? Mail onze voorganger Gijs de Bree: voorganger@bgontmoeting.nl

De Psalmen – een liefdeslied voor Hem!

Jaarthema 2023-2024

Wijk Ontmoeting

Als Christelijke gemeente
willen we met de wijk (Elderveld) samen optrekken. We willen in ons handelen Gods liefde laten zien, maar nooit opleggen. Daarom is iedereen welkom.

Voorganger

Sinds september 2019 is Ds. Gijs de Bree voorganger van de Baptistengemeente Ontmoeting.

Visie & missie

Wij willen een liefdevolle, open en gastvrije gemeenschap van gelovigen zijn. Tot eer van God. 

Onze actviteiten

We hebben diverse groepen binnen de gemeente waar je altijd bij mag aanschuiven.

Onze zendelingen

We willen graag de liefde van Jezus bekend maken. Dat betekent dat we ook mensen buiten onze kerk willen bereiken met het evangelie. Dit doen we onder andere door zendingswerk. 

Contact

Locatie

Contact

Openingstijden

Agenda