Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem


Activiteiten

“God kennen ”

Het is vreemd om te zeggen: God is de grote Onbekende. Wie kent Hem? In de samenleving is de notie van God nagenoeg afwezig of hooguit vaag . “Ik geloof wel dat er iets is”, heet het dan. In de kerk menen we God iets beter te kennen. Maar wanneer ken je iemand echt? Wie is God eigenlijk?

We gaan we terug naar de wortels van ons geloof. Kennismaking met God. Met oog voor Zijn eigenschappen, beelden van God in het Oude en Nieuwe Testament. Hoe Hij Zich laat zien in Jezus Christus en dat ook door ons heen wil doen. Aan ons, voor ons, met ons en zelfs dòòr ons heen aan anderen. Het gaat niet aan mij als mens persoonlijk voorbij. De betrokkenheid van Hem bij ons (en van ons bij Hem) is met huid en haar, hart en handen. Het kennen van God is iets groots (en houdt nooit op) en tegelijkertijd heeft het iets intiems – het komt gevaarlijk dichtbij. Het wil een geweldige uitwerking hebben: in verlossing, in vrede en vreugde, in vrucht en voorbeeld zijn. Waarom zou je God willen kennen? Juist, daarom! Het is de essentie van ons geloof “What really matters”, zegt men in het Engels zo treffend. Komend jaar willen we God leren kennen – opnieuw, nog dieper of misschien wel voor het eerst. Het wordt een jaar van Godkennismaking!