Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem


Gemeente Bijbelstudies

map arnhem jpg

16Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. (2 Tim. 3:16-17)

In deze woorden, die gericht zijn aan zijn jonge leerling Timotheüs, maakt Paulus duidelijk hoe belangrijk goed onderwijs vanuit de Bijbel is. Deze woorden gelden natuurlijk niet alleen voor deze jonge Timotheüs, maar worden over hem heen ook aan ons uitgesproken. Samen kerk zijn betekent ook samen Gods woord bestuderen en met elkaar delen.

Verspreid over de regio Arnhem komen gemeenteleden en -vrienden bij elkaar om elkaar te ontmoeten, lief en leed te delen en elkaar te versterken. Bijbelstudie en gebed hebben tijdens deze bijeenkomsten een centrale plaats. De Bijbelstudies worden om de week gehouden (in de even weken).

Bijbelstudie Contact persoon
Kring 1 Joop Brongers
Kring 2 Ed & Nelien Commerel
Kring 3 Thijs Hessels
Kring 4 Wijnand van Berkel
20 plus kring Roel en Anette van Vliet

 

Aanmelden / info?

Zie contactpersonen in de tabel of via onderwijs@bgontmoeting.nl