Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem


Bijbelstudie

map arnhem jpg

16Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. (2 Tim. 3:16-17)

In deze woorden, die gericht zijn aan zijn jonge leerling Timotheüs, maakt Paulus duidelijk hoe belangrijk goed onderwijs vanuit de Bijbel is. Deze woorden gelden natuurlijk niet alleen voor deze jonge Timotheüs, maar worden over hem heen ook aan ons uitgesproken. Samen kerk zijn betekent ook samen Gods woord bestuderen en met elkaar delen.

Wijkkringen
Verspreid over de regio Arnhem komen gemeenteleden en -vrienden bij elkaar in de zogenaamde wijkkringen om elkaar te ontmoeten, lief en leed te delen en elkaar te versterken. Bijbelstudie en gebed hebben tijdens deze bijeenkomsten een centrale plaats. De Bijbelstudies worden om de week gehouden (in de even weken).

Bijbelstudie Contact persoon
Kring 1    Joop Brongers
Kring 2    Ed & Nelien Commerel
Kring 3    Thijs Hessels
Kring 4    Wijnand van Berkel
Kring 5    Gert Korf

Info? Meer informatie bij de contactpersoon van de kring


Centrale Bijbelstudie
Naast de Bijbelstudies in de wijkkringen is er ook een Bijbelstudie die voor iedereen, ongeacht de wijkkring, toegankelijk is. Momenteel behandelen we met elkaar de cursus ‘Leven met Jezus’ aan de hand van het materiaal ‘222’.

Wanneer?

  • Op maandagavond in de oneven weken: 20:30 – 21:30 uur
    (Tip, om 19.30 uur begint de bidstond, aansluitend kun je dan door naar de Bijbelstudie).
  • Op woensdagmorgen in de oneven weken : 10:00 – 11:00 uur

Waar? In de Ontmoeting

Kosten? Een boekje met het cursusmateriaal is verkrijgbaar tegen kostprijs (€5,-).

Info? Aanmelden is niet nodig. Meer informatie bij de voorganger Gijs de Bree (voorganger@bgontmoeting.nl) of via het contactformulier.