Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem


Prayer Course

Prayer Course: verfris en verdiep je gebedsleven in 7 avonden

Wanneer?  7 dinsdagavonden, aanvang 19.30 uur:
8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart
Feestelijke afsluiting met maaltijd op 16 april.

Waar?         Ontmoeting
Kosten?       Geen kosten

Verrijk je gebedsleven met de Prayer Course (januari-maart 2019)

“Wij christenen kunnen toch wel bidden? Is dat nu zo moeilijk? Heb je daarvoor een cursus nodig?”

Gebed is ten diepste het beoefenen van je relatie met God. Zoveel meer dan een kort moment van het uitspreken van woorden met ogen dicht en gevouwen handen. Er is zoveel te ontdekken. Gebed is lofprijzing, belijden, dankzegging, voorbede. Leren luisteren én durven uitspreken in een intieme relatie met God. Jezus gaf ons daarin ook het voorbeeld. Het doet iets in je persoonlijke relatie met God. Het verandert ook iets in je eigen houding. Precies hetzelfde geldt voor het samen bidden in de gemeente. Uit de ‘moederschoot’ van de Alpha-cursus is er nu ook de Prayer Course: in 7 avonden wordt jouw gebedsleven verdiept en opnieuw geïnspireerd. Met het Onze Vader als rode draad komen diverse aspecten van het gebed aan de orde. Ook over aanbidding, hoe versta je Gods stem, onbeantwoord gebed, samen bidden, volharden en loslaten en nog veel meer… Met ondersteuning van videomateriaal, een open bijbel en gespreksleiding gaan we samen het gebed (her)ontdekken!

Nieuwsgierig naar zo’n verrijking van je gebedsleven? Geef je op of vraag er naar bij Mirjam Groenewoud.

Aanmelden / info? Informatie bij Mirjam Groenewoud (gebed@bgontmoeting.nl)