Corona Protocol

Protocol voor kerkelijk leven vanaf 11-10-2020

Dit document is het protocol voor kerkbezoek aan de Baptistengemeente Ontmoeting in Arnhem. Doel van het document is om richtlijnen te geven voor het kerkbezoek vanaf 11-10-2020

Voor alle activiteiten geldt dat de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand en dergelijke, in acht worden genomen. Deze zijn te vinden op  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus.

Waar nodig kunnen aanpassingen worden toegepast per activiteit. Deze zullen steeds door de raad worden getoetst op veiligheidsaspecten en haalbaarheid. Bij dit laatste kunt u denken aan mogelijke opbouw of schoonmaak achteraf.    

1. Algemene regels die voor alle activiteiten in het gebouw gelden

1.1      Voor alle activiteiten geldt dat er niet meer dan 30 personen in één ruimte aanwezig mogen zijn[1].

1.2      Voor alle activiteiten geldt dat de onderlinge afstand van 1,5 meter gewaarborgd moet kunnen worden.

1.3      Alle activiteiten moeten gemeld worden bij agenda@bgontmoeting.nl met vermelding van het aantal deelnemers.

1.4      Als je (neus)verkouden bent, als je je ziek voelt, als je koorts hebt, als je regelmatig hoest, als je moeilijk ademt/benauwd bent, als je tijdelijk minder ruikt/proeft dan ga je NIET naar een bijeenkomst.

1.5      Heeft iemand anders binnen het gezin koorts, dan blijf je ook thuis. 

1.6      Bij binnenkomst ontsmet eenieder zijn handen met handgel[2].

1.7      Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet.

1.8      Degene die verantwoordelijk is voor een activiteit is ook verantwoordelijk voor het schoonmaken van gebruikte stoelen, tafels, deurklinken en toiletten. 

2. Regels voor kerkdiensten

Opzet voor deze regels is dat de onderlinge afstand van 1,5 m gewaarborgd moet kunnen worden.

De volgende regels nemen we hierbij in acht:

2.1      Aanmelden

2.1.1    Maximaal aantal bezoekers is 30 bezoekers per dienst. Dat is exclusief mensen van de techniek en muziek en inclusief baby’s en kinderen.

2.1.2    Aanmelden gaat via een online formulier. Hier dient eenieder een aantal vragen in te vullen:

  • Naam
  • Emailadres
  • Aantal bezoekers in de kerkzaal
  • Aantal bezoekers in de kerk kinderkerk (3-12 jaar)
  • Wel of geen taak in de dienst (behalve techniek, muziek en voorganger)
  • Bereidheid tot schoonmaken na de samenkomst
  • Behoefte aan vertaling

2.1.3    Elke maandag krijgt u een e-mail met een link naar het aanmeldformulier, u kunt zich aanmelden tot vrijdag 18.00 uur.

2.1.4    Degenen die niet over e-mail beschikken, kunnen bellen naar een nog nader bekend te maken telefoonnummer.

2.1.5    Opgave betekent niet dat u automatisch kunt komen. U ontvangt een bevestiging per e-mail (of telefoon) waarin uw deelname wordt bevestigd. We gaan dit zo eerlijk mogelijk doen zodat iedereen, naar wij hopen, in ieder geval twee keer per maand naar de kerk kan.

2.1.6    Men wordt verzocht uiterlijk 10.20 u aanwezig te zijn, zodat er ruimte is gasten toe te laten die zich niet hebben aangemeld.

2.1.7    Bij binnenkomst wordt de aanmelding gecontroleerd met de lijst. 

2.1.8    De maatregelen betekenen dat mogelijk niet iedereen iedere week naar de diensten kan komen. We gaan dit zo eerlijk mogelijk doen zodat iedereen, naar wij hopen, in ieder geval twee keer per maand naar de kerk kan.

2.2      Welkomstteam  

2.2.1    Eén lid van het welkomstteam staat rechts van de ingang om mensen welkom te heten, te wijzen op de te volgen looproute en op de handgel.

2.2.2    Het welkomstteam wordt ondersteund bij een aantal praktische zaken, zoals:

2.2.2.1     Bijhouden van de presentielijst

2.2.2.2     Aan de bezoekers vragen of zij klachten hebben zoals genoemd in punt 1.2. Wanneer de bezoeker aangeeft een of meerdere van die klachten te hebben, wordt vriendelijk doch dringend verzocht weer naar huis te gaan.

2.3      Looproute bij binnenkomst  

2.3.1    Looproutes zijn aangegeven in figuur 1 onderaan het protocol.

2.3.2    Bij binnenkomst gaan de bezoekers direct naar de kerkzaal. Zij lopen door de gang langs het jeugdhonk.

2.3.3    De garderobe is niet in gebruik. Jassen worden meegenomen naar de kerkzaal.

2.4      Looproute na afloop van de dienst

2.4.1    Na afloop van de dienst dienen de drie nooduitgangdeuren als uitgang naar buiten.

2.5      Zitplaatsen

2.5.1    Leden uit één huishouden mogen naast elkaar zitten. Anderen houden steeds drie stoelen vrij.

2.5.2    Tussen elke bruikbare rij is steeds één rij met lint afgezet.  

2.5.3    Men wordt verzocht om de zaal van voor naar achteren te vullen.

2.5.4    Men wordt verzocht de rijen niet te blokkeren, door niet direct op de hoek te gaan zitten als de rest van de rij nog leeg is. Vul de rijen ongeveer vanuit het midden.

2.6      Ventilatie

2.6.1    Omdat goede ventilatie essentieel is zullen tijdens de dienst de ramen en/of buitendeuren open staan. Denkt u last te hebben van de tocht, neem dan een trui en/of sjaal mee.

2.7      Zingen

2.7.1    In verband met een groter risico op besmetting wordt u verzocht om niet mee te zingen met het muziekteam.

2.8      Collecteren

2.8.1    Collecteren gaat alleen via de app of bank en niet via de collectezak. De zak gaat niet rond voor het activeren van de overschrijving.

2.9      Gebed na de dienst

2.9.1    Leden van het gebedsteam staan bij de buitendeuren van de kerkzaal.

2.9.2    Mocht iemand behoefte hebben aan gebed, dan zoeken zij samen een geschikte plek om te bidden.

2.10   Toiletgebruik

2.10.1  Alleen de toiletten tegenover de vertaalruimte en het invalidetoilet zijn in gebruik.

2.10.2  Men wordt verzocht zo min mogelijk van het toilet gebruik te maken.

2.10.3  Mocht dat toch noodzakelijk zijn, dan is de looproute via de deur bij de raadszaal.

2.11   Kinderkerk/crèche

2.11.1  Kinderen jonger dan drie jaar mogen naar de dienst komen. Er wordt niet elke zondag crèche georganiseerd, maar de crècheruimte is wel altijd toegankelijk; ouders met jonge kinderen mogen daar gebruik van maken.

2.11.2  Er zijn twee groepen voor de kinderkerk: voor kinderen vanaf drie jaar t/m basisschool groep 4 en voor groep 5 t/m 8.

2.11.3   Kinderen tot 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de leiding te houden.

2.11.4  De kinderen gaan bij binnenkomst direct naar hun kinderkerklokaal.

2.11.5  Om heen en weer lopen te vermijden is het de bedoeling dat ouders niet meelopen naar de kinderkerk.

2.11.6  Kinderen mogen gebruik maken van het invalidetoilet.

2.12   Teenchurch

2.12.1  Op de zondagen dat er teenchurch is, gaan de jongeren direct naar hun eigen ruimte.

2.12.2  Jongeren tot 17 jaar hoeven geen 1,5 m afstand tot elkaar te houden, maar wel tot de leiding.

2.13   Gebruik van de keuken

2.13.1  Bij mooi weer is er na de dienst buiten gelegenheid voor koffie- of theedrinken.

2.13.2  De keuken wordt alleen gebruikt door en voor mensen die betrokken zijn bij het organiseren van de dienst en voor degenen die zorgen voor de koffie.

3. Overigen

3.1      Avondmaal

3.1.1    Er is een vaste looproute – in het middenpad naar voren lopen – in de zijpaden naar achteren lopen.

3.1.2    Rij voor rij naar voren lopen

3.1.3    Brood en bekertje worden in één rondgang gepakt.

3.1.4    Voor het nuttigen van brood en druivensap hoeft u niet te wachten totdat iedereen is voorzien.

3.2      Doop

3.2.1    De dienst gebeurt conform regelgeving onder protocol regel 2.

3.2.2    De dopeling zal vroegtijdig[3] aangeven wie hij uitgenodigd heeft, zodat dit meegenomen kan worden bij de toekenning van andere bezoekers.

3.2.3    Wanneer de dopeling geen bezwaar heeft tegen aanraking van de voorganger, kan de doop door de voorganger gedaan worden.

3.2.4    Wanneer de dopeling wel bezwaar heeft tegen aanraking van de voorganger, kan de doop alleen plaatsvinden wanneer dopeling en doper huisgenoten van elkaar zijn.

3.3      Rouw- en trouwdiensten

3.3.1    De dienst gebeurt conform regelgeving onder protocol regel 2.

3.3.2    Condoleren en feliciteren moet op 1,5 afstand gebeuren.

3.3.3    Ook bij een rouw- en trouwdienst mag maximaal de hoeveelheid mensen in de zaal als gesteld onder regel 2. Daarbij dient de organisatie van de rouw- of trouwdienst voor een lijst met genodigden (of aanwezigen) te zorgen

 

[1] Conform richtlijnen van de overheid die op 6 oktober 2020 zijn ingegaan

[2] De gemeente zal zorgdragen voor handgel op strategische punten in het gebouw

[3] Uiterlijk de donderdag voorafgaande aan de doopdienst

Figuur 1 – Looproutes in gebouw Ontmoeting