Privacy verklaring

Privacy verklaring​

Privacy verklaring

Wat doen we met uw en jouw gegevens?

Laatste update 26-03-2018

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw en jouw gegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat u, dat jij, vertrouwen in ons hebt. Hieronder maken wij duidelijk hoe wij in alle veiligheid omgaan met uw, met jouw, gegevens.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt en beschermd. De Baptistengemeente “Ontmoeting” te Arnhem respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze site laten we precies weten hoe wij werken. Gegevens, die u of jij ons verstrekt, worden niet verstrekt of verkocht aan bedrijven en/of andere instellingen. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van de Baptistengemeente “Ontmoeting” te Arnhem. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites of andere bronnen die vermeld worden op onze website en daarbuiten. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het Privacybeleid te accepteren.

Intern maken wij gebruik van gegevens die leden en vrienden bij registratie aan ons verstrekken. Met behulp van deze gegevens kunnen we met hen in contact treden.

Wij vinden het echter ook belangrijk dat leden en vrienden elkaar kennen. Daarom maken wij gebruik van een namenlijst, het zogenaamde wie-is-wie-fotoboek, dat periodiek wordt geüpdatet en ter beschikking gesteld aan elk lid of elke vriend van Baptistengemeente “Ontmoeting”. Elk lid en elke vriend is op de hoogte van deze namenlijst, en heeft er mee ingestemd dat een deel van zijn of haar gegevens, met eventuele gezinsgegevens, en foto op deze manier worden vrijgegeven. Dit wie-is-wie-fotoboek is alleen voor intern gebruik. We stellen ons op deze manier in staat om met elkaar verbonden te zijn bij vreugdevolle momenten, maar ook om elkaar te steunen op momenten van zorg en verdriet.

 • Roepnaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiel
 • telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Indelingen in wijkkringen
 • Indelingen in bedieningen
 • Indelingen in jeugdwerk
 • Doopdatum
 • Aanvangsdatum
 • lidmaatschap/vriendschap
 • Trouwdata en jubilea

Om de veelheid van gegevens te registreren en te beheren maakt Baptistengemeente Ontmoeting gebruik van het relatiebeheerprogramma Scipio. Deze software wordt beheerd door of namens Hagru B.V. welke deel uit maakt van Hagru Beheer B.V., waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Scipio kent een uitgebreide structuur van toegangsrechten ten einde de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot die gebruikers die daartoe gerechtigd zijn. Deze gebruikers hebben geheimhoudingsplicht.

Op elk moment heeft u of heb jij het recht om Baptistengemeente “Ontmoeting” te vragen om persoonsgegevens, of een deel daarvan, uit de bestanden te wissen.

Op onze website staat een contactformulier, waarmee u of jij een vraag of opmerking kunt doorgeven aan de leiding van de gemeente of in contact komen met iemand uit de organisatie. Dit kunnen vragen zijn t.a.v. gemeentezorg, geloofsvragen, jongvolwassenengroep, kinderwerk, tienerwerk en praktische vragen.  Er worden dan persoonsgegevens gevraagd die gebruikt worden om u of jou van dienst te zijn. De gegevens worden opgeslagen op de server van onze provider. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waar over wij beschikken. Ook zullen deze gegevens niet gebruikt worden voor, of verkocht worden aan derden. Als de vraag beantwoord is, worden de gegevens weer verwijderd.

Op onze website worden contactpersonen met voor- en achternaam benoemd, tenzij betreffende persoon heeft aangegeven dit niet te willen.

Op onze socialmediakanalen (website en publieke facebookpagina) delen we geen persoonlijke informatie. We delen daar alleen gegevens en foto’s die gemaakt zijn op evenementen of die nodig zijn ten behoeve van onze communicatie. Ook kunnen wij op deze manier bijzondere activiteiten onder de aandacht brengen.

Wij zijn er ons van bewust dat er gemeenteleden en/of vrienden op andere kanalen van social media actief zijn. Voor deze informatie zijn wij niet verantwoordelijk.

Onze website maakt geen gebruik van cookies. Wel kunnen we zien welke pagina van onze website het meest wordt bezocht.

De privacy van onze jonge kinderen luistert nauw. We verzamelen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is. Wij zorgen ervoor dat foto’s en andere multimedia alleen met toestemming van de ouders of verzorgers worden geplaatst.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-05-2018. We controleren regelmatig of we nog voldoen aan het privacybeleid. Heeft u nog vragen, dan kunt u die stellen via onze website.  Deze privacyverklaring is afgestemd op het huidige gebruik van de website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Baptistengemeente Ontmoeting
Wassenaarweg 5
6843 NX Arnhem
admin@bgontmoeting.nl

www.bgontmoeting.nl

Functionaris Gegevensbescherming: D.B. Houweling communicatie@bgontmoeting.nl