Samenkomsten op Zondag

kerkdienst

Diensten live en/of online bijwonen

Iedere zondag is er om 10.30 uur een kerkdienst waarin iedereen hartelijk welkom is. De dienst duurt ongeveer anderhalf uur. Elke eerste zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal. De kerkzaal is prima rolstoeltoegankelijk.

We zingen liederen uit de bundel Opwekking en uit het baptisten-liedboek Liederen voor de Gemeentezang. De liederen worden via de beamer op een scherm geprojecteerd. De diensten worden muzikaal omlijst door onze eigen muziekgroep.

Tijdens de dienst zijn er doorgaans twee collectes in één rondgang, waarvan een voor het werk van onze gemeente en een tweede voor een apart goed doel.

Na de dienst is er uitgebreid tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. Voor tieners is na de dienst hun eigen jeugdhonk open.

Diensten online volgen

Naast de live diensten bieden we ook de mogelijkheid om de dienst online te volgen of terug te kijken via YouTube. 

Doorpraten?

Wilt u (telefonisch) doorpraten over de betekenis van Jezus Christus voor uw leven in deze tijd? Mail onze voorganger Gijs de Bree: voorganger@bgontmoeting.nl