Samenkomsten op Zondag

Samenkomsten op Zondag

Diensten live & online bijwonen

Iedere zondag is er om 10.30 uur een kerkdienst waarin iedereen hartelijk welkom is. De dienst duurt ongeveer anderhalf uur. Elke eerste zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal. De kerkzaal is prima rolstoeltoegankelijk.

We zingen liederen uit de bundel Opwekking en uit het baptisten-liedboek Liederen voor de Gemeentezang. De liederen worden via de beamer op een scherm geprojecteerd. De diensten worden muzikaal omlijst door onze eigen muziekgroep.

Tijdens de dienst zijn er doorgaans twee collectes in één rondgang, waarvan een voor het werk van onze gemeente en een tweede voor een apart goed doel.

Na de dienst is er uitgebreid tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. Voor tieners is na de dienst hun eigen jeugdhonk open.

Diensten online bijwonen

Naast de live diensten bieden we ook de mogelijkheid om de dienst online te volgen of terug te kijken. 

Ons gebed

We bidden voor allen die in de zorg werken, voor hen die druk bezig zijn om het virus te bestrijden en in te dammen en voor hen die ziek zijn geworden, of geliefden aan het virus hebben verloren. Maar boven alles bidden we dat mensen in deze moeilijke tijd het ware leven vanuit de relatie met Jezus Christus mogen vinden. In die relatie verdwijnt de angst voor besmetting, ziekte en zelfs dood, want Hij heeft de dood overwonnen.

Doorpraten?

Wilt u (telefonisch) doorpraten over de betekenis van Jezus Christus voor uw leven in deze tijd van crisis? Mail onze voorganger Gijs de Bree: voorganger@bgontmoeting.nl