Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem


Protocol

Protocol voor kerkelijk leven vanaf 01-07-2020

Klik hier voor een PDF versie van dit Protocol.

Dit document is het protocol voor kerkbezoek aan de Baptistengemeente Ontmoeting in Arnhem. Doel van het document is om richtlijnen te geven voor het kerkbezoek na 1 juli 2020.

Voor alle activiteiten geldt dat de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand en dergelijke in acht worden genomen. Deze zijn te vinden op  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus.

Waar nodig kunnen aanpassingen worden toegepast per activiteit. Deze zullen steeds door de raad worden getoetst op veiligheidsaspecten en haalbaarheid. Bij dit laatste kunt u denken aan mogelijke opbouw of schoonmaak achteraf.    

1. Algemene regels die voor alle activiteiten in het gebouw gelden

 • Voor alle activiteiten geldt dat er niet meer dan 100 personen in het gebouw aanwezig mogen zijn. Let dus vooral op als er meerdere activiteiten tegelijkertijd in het gebouw plaatsvinden.
 • Alle activiteiten moeten gemeld worden bij agenda@bgontmoeting.nl met vermelding van het aantal deelnemers.
 • Als je (neus)verkouden bent, als je je ziek voelt, als je koorts hebt, als je regelmatig hoest, als je moeilijk ademt/benauwd bent, als je tijdelijk minder ruikt/proeft dan ga je NIET naar een bijeenkomst.
 • Heeft iemand anders binnen het gezin koorts, dan blijf je ook thuis. 
 • Bij binnenkomst ontsmet eenieder zijn handen met handgel (De gemeente zal zorgdragen voor handgel op strategische punten in het gebouw)
 • Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet.
 • Houd ook in de keuken 1,5 meter afstand
 • Degene die verantwoordelijk is voor een activiteit is ook verantwoordelijk voor het schoonmaken van gebruikte stoelen, tafels, deurklinken en toiletten.

2. Regels voor kerkdiensten
Opzet voor deze regels is dat er maximaal 100 mensen in het gebouw aanwezig zijn. Omdat er zo’n 15-20 mensen nodig zijn om een dienst te organiseren en omdat we wat speelruimte willen hebben is ervoor gekozen om maximaal 70 mensen bij opgave toe te laten. Dit is inclusief kinderen en zuigelingen (Dit is conform richtlijn rijksoverheid. Zuigelingen tellen ook als kinderen). We roepen daarom op om kleine kinderen (jonger dan vier jaar) zoveel mogelijk thuis te houden, zodat we met zoveel mogelijk volwassenen de kerkdienst kunnen meemaken. De volgende regels nemen we hierbij in acht:

2.1 Aanmelden

 • Maximaal aantal bezoekers is 70 per week, inclusief kinderen.
 • Aanmelden gaat via een online formulier. Hier dient eenieder een aantal vragen in te vullen:
  • Naam
  • Emailadres
  • Aantal bezoekers in de kerkzaal
  • Aantal bezoekers in de kerk kinderkerk (4-10 jaar)
  • Bereidheid tot schoonmaken na de samenkomst
  • Behoefte aan vertaling
 • Elke woensdag krijgt u een e-mail met een link naar het aanmeldformulier, u kunt zich aanmelden tot vrijdag 18.00 uur.
 • Degenen die niet over e-mail beschikken, kunnen bellen naar een nog nader bekend te maken telefoonnummer.
 • Opgave betekent niet dat u automatisch kunt komen. U ontvangt een bevestiging per e-mail (of telefoon) waarin uw deelname wordt bevestigd. We gaan dit zo eerlijk mogelijk doen zodat iedereen, naar wij hopen, in ieder geval twee keer per maand naar de kerk kan.
 • Men wordt verzocht uiterlijk 10.20 u aanwezig te zijn, zodat er ruimte is gasten toe te laten die zich niet hebben aangemeld.
 • Bij binnenkomst wordt geteld hoeveel mensen er binnenkomen.
 • De maatregelen betekenen dat mogelijk niet iedereen iedere week naar de diensten kan komen. We gaan dit zo eerlijk mogelijk doen zodat iedereen, naar wij hopen, in ieder geval twee keer per maand naar de kerk kan.

2.2 Welkomstteam  

 • Eén lid van het welkomstteam staat rechts van de ingang om mensen welkom te heten, te wijzen op de te volgen looproute en op de handgel.
 • Het welkomstteam wordt ondersteund bij een aantal praktische zaken, zoals:
  • Bijhouden van de presentielijst
  • Aan de bezoekers vragen of zij klachten hebben zoals genoemd in punt 1.2. Wanneer de bezoeker aangeeft een of meerdere van die klachten te hebben, wordt vriendelijk doch dringend verzocht weer naar huis te gaan.

2.3 Looproute bij binnenkomst  

 • Bij binnenkomst gaan de bezoekers direct naar de kerkzaal. Zij lopen door de gang langs het jeugdhonk.
 • De garderobe is niet in gebruik. Jassen worden meegenomen naar de kerkzaal.

2.4 Looproute na afloop van de dienst

 • Na afloop van de dienst dienen de drie nooduitgangdeuren als uitgang buiten. Namelijk de twee buitendeuren aan de kant van de fietsenstallingen en de buitendeur aan de kant van de weg.
 • Na de dienst loopt u dus niet weer de kerk in, want dan loopt u tegen de route in. Eventueel kunt u via de hoofdingang weer de kerk binnenkomen.

2.5 Zitplaatsen

 • Leden uit één huishouden mogen naast elkaar zitten. Anderen houden steeds drie stoelen vrij.
 • Tussen elke bruikbare rij zijn steeds twee rijen met lint afgezet.  
 • Men wordt verzocht om de zaal van voor naar achteren te vullen.
 • Men wordt verzocht de rijen niet te blokkeren, door niet direct op de hoek te gaan zitten als de rest van de rij nog leeg is. Vul de rijen ongeveer vanuit het midden.

2.6 Ventilatie

 • Omdat goede ventilatie essentieel is zullen tijdens de dienst de buitendeuren open staan. Denkt u last te hebben van de tocht, neem dan een trui en/of sjaal mee.

2.7 Zingen

 • In verband met een groter risico op besmetting wordt u verzocht om niet mee te zingen met het muziekteam.

2.8 Collecteren

 • Collecteren gaat alleen via de app of bank en niet via de collectezak. De zak gaat niet rond voor het activeren van de overschrijving.

2.9 Gebed na de dienst

 • Leden van het gebedsteam staan bij de buitendeuren van de kerkzaal.
 • Mocht iemand behoefte hebben aan gebed, dan zoeken zij samen een geschikte plek om te bidden.

2.10 Toiletgebruik

 • Alleen de toiletten tegenover de vertaalruimte en het invalidetoilet zijn in gebruik.
 • Men wordt verzocht zo min mogelijk van het toilet gebruik te maken.
 • Mocht dat toch noodzakelijk zijn, dan is de looproute via de deur bij de raadszaal.

2.11 Kinderkerk/crèche

 • Kinderen jonger dan vier jaar mogen niet naar de dienst komen. Dit in verband met het kleine aantal mensen dat de diensten mag bezoeken. Er is dus geen crèche.
 • Er is kinderkerk voor maximaal tien kinderen van 4-10 jaar. Er is één groep voor de kinderkerk.
 • Bij mooi weer brengen de ouders de kinderen naar de parkeerplaats aan de zijkant van het gebouw. De kinderen worden opgevangen door de leiding van de kinderkerk.
 • Na afloop van de dienst halen de ouders hun kinderen op van de parkeerplaats.
 • De leiding van de kinderkerk bepaalt of het programma zich verder binnen of buiten afspeelt. Als het programma zich binnen afspeelt, gaan de kinderen na 10.30 u naar binnen.
 • Bij slecht weer verzamelen de kinderen in de gang richting het grote kinderkerklokaal. Zij worden daar opgevangen door de leiding van de kinderkerk. Ouders lopen NIET met hun kinderen mee. Aan het einde van de dienst worden de kinderen door de kinderkerk­leiding naar de kerkzaal gebracht. Ouders gaan samen met hun kind naar buiten.
 • Kinderen mogen gebruik maken van het invalidetoilet.

2.12 Gebruik van de keuken

 • Na de dienst is er geen gelegenheid voor koffie- of theedrinken.
 • De keuken wordt alleen gebruikt door en voor mensen die betrokken zijn bij het organiseren van de dienst.

2.13 Schoonmaken

 • Bij aanmelding wordt gevraagd of je bereid bent om te helpen met schoonmaken (zie 2.1.2).
 • Er zijn na de dienst tien mensen nodig om schoon te maken.
 • Twee mensen voor de toiletten, twee voor de deuren en deurklinken, vier voor de stoelen in de kerkzaal, twee voor de raadskamer en overige zaken.
 • Schoonmaken van (geluids)apparatuur en muziekinstrumenten wordt door de technici en musici gedaan.

3. Overigen
3.1 Avondmaal

 • Er is een vaste looproute – in het middenpad naar voren lopen – in de zijpaden naar achteren lopen.
 • Rij voor rij naar voren lopen
 • Brood en bekertje worden in één rondgang gepakt.
 • Voor het nuttigen van brood en druivensap hoeft u niet te wachten totdat iedereen is voorzien.

3.2 Doop

 • De dienst gebeurt conform regelgeving onder protocol regel 2.
 • Doop kan alleen plaatsvinden wanneer dopeling en doper huisgenoten van elkaar zijn.
 • Ook bij een doopdienst mogen maximaal honderd mensen in het gebouw aanwezig zijn.

3.3 Rouw- en trouwdiensten

 • De dienst gebeurt conform regelgeving onder protocol regel 2.
 • Condoleren en feliciteren moet op 1,5 afstand gebeuren.
 • Ook bij een rouw- en trouwdienst mogen maximaal honderd mensen in het gebouw aanwezig zijn.