Jezus leren, leven en liefhebben! - Jaarthema 2021/2022

Wie de genade van God heeft leren kennen, heeft Jezus ontmoet. En wie Jezus heeft ontmoet zal Hem willen volgen. We worden christenen genoemd, volgelingen van Christus, leerlingen die willen leren van Hem, maar die tegelijkertijd groeien in het verlangen om anderen te leren wie Hij is. We leren anderen over Hem door van Hem te getuigen, te vertellen, maar misschien nog meer, of in ieder geval ook door Hem te weerspiegelen, door ons leven zo op Hem af te stemmen dat Hij in ons leeft en zichtbaar wordt. De basis daarvoor is de liefde die we van Hem mochten zien en ontvangen. Een liefde die ons in staat stelt Hem lief te hebben. Deze liefde is zoveel meer dan een gevoel, deze liefde motiveert ons tot actie, gehoorzaamheid en getuigenis. Zo lopen leren, leven en liefhebben in elkaar over, versterken die elementen elkaar zodat meer en meer Jezus zichtbaar wordt.

 

In de diensten van het seizoen 2021/2022 waarin onze eigen voorganger voorgaat zal dit thema centraal staan en stapsgewijs worden uitgewerkt. In die diensten worden steeds ook vragen aangereikt waarover in de discipelschapsgroepen kan worden doorgesproken.

Wees welkom om mee te leren en mee te doen.

 

Wil je meedoen met de dicipelschapsgroepen, meld je dan aan bij Jeroen Velthuis via onderwijs@bgontmoeting.nl