Geloof in de gemeente! Jaarthema 2020/2021

Na de dood en opstanding van Jezus Christus roept God een nieuw en uniek volk tot leven, een volk dat bestaat uit volgelingen van Jezus Christus, gelovigen. Het is een uniek volk, want het deelt geen gezamenlijke achtergrond, geen gezamenlijke taal, geen gezamenlijk land of cultuur, geen gezamenlijke huidskleur. Het is een volk dat samengebonden wordt door slechts één gemene deler: geloof in Jezus Christus als Zoon van God, Verlosser van mensen en Messias van Israël.

Dit volk wordt de gemeente van Jezus Christus genoemd, of kortweg de gemeente. De gemeente is dus een bijzonder fenomeen. Het is enerzijds wereldwijd, maar wordt altijd concreet op lokaal niveau.

In dit seizoen willen we de aandacht richten op de gemeente, op het unieke karakter van de gemeente, op de beelden waarmee de gemeente in het Nieuwe Testament wordt beschreven, op de opdracht van de gemeente en die ene gedeelde basis: het geloof. Vandaar de titel van dit jaarthema: Geloof in de gemeente!

Zo wordt het verlangen naar vrucht concreet in ons geloof, geloof dat we met elkaar delen. Geloof wordt in de gemeente gevonden en in de gemeente concreet, het heeft grote gevolgen voor ons dagelijks leven, in onze omgang met elkaar. Hier, in de gemeente, delen we als gelovigen ons leven met elkaar, leren we met en van elkaar en geven we vorm aan de opdracht die God zijn gemeente heeft gegeven.

In de diensten van het seizoen 2020/2021 waarin onze eigen voorganger Gijs de Bree voorgaat zal dit thema centraal staan en zullen verschillende aspecten ervan worden behandeld. Het is ons verlangen dat we zo gezamenlijk groeien in geloof en in de manier waarop we gemeente zijn tot eer van God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus.

Wees welkom om mee te leren, mee te doen!