Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem


Jaarthema

In de Bijbel komt het beeld van vrucht regelmatig en op
bijzonder positieve manier naar voren. Het is een beeld dat uitdrukt dat er
succes of resultaat wordt bereikt. En dat beeld spreekt ons allemaal aan. Wie wil
er niet succesvol zijn, wie verlangt er niet naar dat zijn inspanningen het
gewenste resultaat opleveren?

Dus we kunnen het beeld herkennen, het verlangen
onderschrijven. Toch is de uitwerking van dat beeld niet zonder spanning, want
wat is de vrucht waar we naar verlangen? In de Bijbel wordt succes op het werk
en in de maatschappij gerelativeerd. Het is niet van het grootste belang dat je
een goede carrière hebt en succesvol bent in die zin dat je een goed inkomen
hebt, van de nieuwste spullen kunt genieten en onbegrensd kunt doen waar je zin
in hebt.

Sterker nog, al die zaken kunnen een grote onrust meebrengen
en laten de diepste behoefte van de mens onvervuld.

Het verlangen naar vrucht waar we in dit seizoen bij willen
stilstaan is het verlangen naar de resultaten die meekomen in het contact met
God, het gaat om vrucht die zich uit in de vorming van ons karakter, die
gekenmerkt wordt door rust en vrede, die je diep van binnen kunt ervaren, zelfs
als de omstandigheden daar geen aanleiding toe geven.

En wie die vrucht persoonlijk heeft ervaren wil daarvan
uitdelen, zodat er ook sprake zal zijn van vrucht in die zin dat die vrede met
God kan worden doorgegeven.

De kern voor die vrucht? Het is de relatie met Jezus
Christus. Hij zegt:

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de
rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft,
zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. (Joh. 15:4, HSV)

Jezus
maakt duidelijk dat we als mens pas echt tot onze bestemming komen in het
contact met Hem. We willen dit seizoen groeien in het contact met Jezus
Christus, leren van wat Hij te zeggen heeft, hoe God naar vrucht kijkt en daar
zelf naar verlangd voor ons leven.

Wees welkom om mee te groeien in het verlangen naar vrucht. In de diensten waarin onze eigen voorganger Gijs de Bree voorgaat staat dit thema centraal.