De Psalmen – een liefdeslied voor Hem! Jaarthema 2023/2024

Wie met God leeft, is echt niet altijd blij, gelukkig of tevreden. Integendeel, zo blijkt uit de Bijbel zelf. Kijk maar naar de Psalmen. De Psalmen zijn ontstaan vanuit de relatie met God en weerspiegelen alle soorten emoties en levensfasen die we als mens maar kunnen beleven. In de Psalmen vinden we wraakzuchtige haat, rijke vreugde, diepe depressie, volkomen vertrouwen, overstelpende angst, stille verwondering, onpeilbaar verdriet, liefdevolle aanbidding, vurige woede, en uitbundige lofzang. Voor de persoonlijke wandel met God is het daarom een onuitputbare schat van ervaringen en uitingen van het leven. Die emoties worden immers steeds in de relatie met en tot God onder woorden gebracht. De dichters van de Psalmen zijn ons voorgegaan en hebben woorden gegeven aan hun emoties en wij mogen met hen meevoelen en -spreken. We herkennen onszelf in de ervaringen van de dichters. Die emoties hoeven we dus niet te verstoppen achter een vrome buitenkant, maar mogen we uiten voor God, bij Hem, zoals zij dat ons hebben voorgedaan. En juist dat helpt ons verder, zo blijkt uit de ervaringen van de Psalmdichters. De rijkdom van de Psalmen is zo al indrukwekkend groot. Het vormt door de hoogte- en dieptepunten van het leven heen een liefdeslied voor de God die ons door het leven heen begeleidt. De Psalmen zijn als het ware het script waarmee wij ons leven en al onze ervaringen hoe rijk of moeilijk ook, als liefdeslied aan God kunnen toewijden.

Toch valt er nog meer in de Psalmen te ontdekken. Wie goed leest, ontdekt het diepe verlangen naar en de rijke geschiedenis van Israëls gezalfde koning. De Wet en de Messiaanse koning zijn centrale thema’s en steeds loopt het in die Psalmen, in die geschiedenis, uit op de lofzang. Die lofzang is mogelijk vanwege de Messiaanse koning die als centraal verlangen, als belangrijkste hoop van Israël wordt gepresenteerd. Wij herkennen in die koning Jezus zelf. De Psalmen weerspiegelen ook Zijn leven. Hoe wonderlijk, al eeuwen voor zijn komst, wordt in de Psalmen over Jezus gesproken. Zo verwoorden de Psalmen ook Zijn klacht en lijden, uitlopend op de lofzang waarin Hij wordt bezongen. De Psalmen zijn ook Jezus’ liefdeslied voor de God van Israël.

In het nieuwe seizoen zal in principe op de 1e en 3e zondag van de maand vanuit een selectie van de Psalmen gepreekt worden. Zo komt er een scala aan emoties aan bod, die we in ons eigen leven kunnen terugvinden. Ook zullen we ontdekken hoe Jezus in de Psalmen wordt verwacht en hoe Hij de Psalmen heeft vervuld. Zo streven we ernaar dat ons leven met die rijke Psalmen steeds meer zal worden gevormd tot een liefdeslied voor Hem!