Voorganger

Voorganger

Gijs de Bree

Graag stel ik mezelf even aan u voor. Mijn naam is Gijs de Bree. Ik ben getrouwd met Ryanne en samen hebben we twee dochters, Anouk en Tamar. Sinds september 2019 mag ik de voorganger zijn van de baptistengemeente Arnhem-Zuid, Ontmoeting.

Getuigenis

Al op jonge leeftijd leerde ik over de God van de Bijbel. Ik hoorde dat je niet alleen over Hem kunt leren, maar dat je ook van Hem kunt leren. En dat er onderscheid is tussen die twee zaken. Wat ik over Hem had geleerd, mocht ik bevestigd zien in een persoonlijke relatie met Hem. En dat heeft mijn leven verrijkt, verdiept en betekenis gegeven.

Ik werd zo gegrepen door de Bijbel en wat ik daarin mocht ontdekken, dat ik tijdens de technische opleiding waar ik mee bezig was, besloot om theologie te gaan studeren. Terugkijkend kan ik zeggen dat God me daartoe riep. En ik wilde Hem gehoorzamen.

Baptisme

Ik studeerde theologie aan de ETH (later opgegaan in de CHE), de VU en het baptistenseminarium. Tijdens die opleiding leerde ik het baptisme kennen, ontmoette ik baptisten en liep stage in een baptistengemeente waar ik samen met Ryanne ook lid werd. We ontdekten bij de baptisten iets waar we onbewust naar hadden gezocht en enthousiast van werden: een grote vreugde over en diep ontzag voor de Bijbel en de God die zich daarin openbaart. Deze combinatie sprak ons aan en doet dat nog steeds.

Hart voor de gemeente

We hebben ook hart voor de plaatselijke gemeente. God heeft een wonderlijk plan om juist in en door de plaatselijke gemeente te werken aan zijn doel, dat mensen discipelen van Jezus Christus worden. 

Ik noem het een wonderlijk plan omdat we in de gemeente zoveel verschillende mensen tegenkomen. Er zijn erbij met wie je meteen een klik hebt, maar er zijn er ook die je zelf nooit zou hebben uitgekozen. Ik geloof dat God ons als gelovigen juist door die verscheidenheid de mogelijkheid biedt om verder gevormd te worden en te groeien in karakter en persoonlijkheid, zodat we meer van Jezus weerspiegelen. Een uitdaging die we onder zijn zegen steeds opnieuw met vertrouwen willen aangaan.

Contact

Als je behoefte hebt aan een gesprek, meer wilt weten over het evangelie of de gemeente van Jezus Christus, ben je van harte welkom. Mail de Gijs de Bree om een afspraak te maken.