Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem


Waarnemend voorganger

Waarnemend voorganger Jan-Martin Berghuis

Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God. En … ik geloof in de kerk als groep mensen waarmee Jezus Christus wil optrekken en door wie Hij wil werken. Vooral deze laatste ‘geloofsbelijdenis’ is nogal gedurfd in deze tijd. Waar mensen zijn gaan ook dingen mis – ja, ook in de kerk. Waar mensen samen Jezus willen volgen wordt echter ook iets van het Koninkrijk van God zichtbaar. Daarom ben ik voorganger.

“Volg Mij”, zegt Jezus – voor mij zijn dat de kernwoorden van het Nieuwe Testament. Daarmee nodigt Hij aan het begin van het evangelie 12 mensen uit om Zijn discipel te zijn (Johannes 1:43) . Leerling zijn van Jezus is een leerweg. Datzelfde “Volg mij” herhaalt Jezus na Pasen, als Petrus een herkansing krijgt (Johannes 21:19) nadat hij een aantal dagen eerder Jezus verloochend had. Jezus Christus herstelt en vernieuwt. Zijn sterven aan het kruis en Zijn opstanding geven mensen een nieuw leven. Een uitnodiging aan ons allen om discipel van Hem te worden. Dat was een persoonlijke ervaring op mijn 18e. “Deze God wil ik danken en dienen”. Voor het volgen van Jezus is de gemeente een prachtige oefenplaats: om te leren, geloof in de praktijk te brengen, te oefenen en te groeien in wie je bent (met al je gaven). Zo wil ik graag samen met mensen optrekken in de kerk.

Na een loopbaan bij de overheid als bestuurskundige en jurist ben ik op mijn 30e theologie gaan studeren aan de Christelijke Hogeschool Ede en het Baptistenseminarium. Een verlate roeping met het “Volg mij”.  Ik hou van God en ik hou van mensen – daarom doe ik dit. Vanaf 2008 ben ik als baptistenvoorganger werkzaam. Eerst als fulltime predikant in de Baptistengemeente Arnhem-Centrum. Daarna bewust als parttimer en interim-voorganger om tijdelijk gemeenten bij te staan. Dit heb ik achtereenvolgens in Doetinchem en Hengelo gedaan en mag ik nu in de Baptistengemeente Ontmoeting doen. Na het vertrek van Wietse van der Hoek naar Hoogeveen Bethel (juli 2017) help ik de gemeente in een overbruggingsjaar met prediking, toerusting en het bijzonder pastoraat. Daarnaast adviseer ik de raad en coach de beroepingscommissie bij het zoeken naar een nieuwe vaste voorganger.

Naast het voorgangerschap heb ik een eigen bedrijf als spreker op uitvaarten (Getijde 119). Om heel bewust mensen (en God) te dienen op een kwetsbaar markeermoment van het leven.

Omdat ik als waarnemend voorganger 2 dagen per week in dienst ben, ben ik niet altijd aanwezig. Ik ben wel altijd bereikbaar via de email: voorganger@bgontmoeting.nl.

Jan-Martin Berghuis