Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem


Waar leggen Baptisten de accenten?

De Bijbel leert ons dat God de mens schiep. Hij heeft een plan net de schepping en levens van mensen. Door de zonde keerde mens zich van God af. De relatie tussen God en mensen werd beschadigd. Om de relatie met God te herstellen is vergeving en bevrijding van zonden nodig. Daarom zond God zijn Zoon Jezus. Aan het kruis stierf Hij voor de zonden van de mensheid. Maar Hij stond ook op uit het graf. Vervolgens ging Hij naar zijn Vader. De Heilige Geest werd uitgestort om in harten van mensen te wonen. Ooit zal Hij aarde terugkomen. Tot die tijd wordt Hij vertegenwoordigd door de kerk. Alle christenen samen.

Baptisten leggen de accenten op:

 • Geloof wordt niet geërfd.
  Het geloof gaat niet automatisch van ouders over op hun kinderen. Eerst koos God voor ons. Christus’ gemeente bestaat uit leden die op Gods aanbod willen ingaan. Deze persoonlijke keuze is het antwoord op de toenaderingspoging van God. Door uw persoonlijk geloof kunt u lid worden. Belijd u Jezus Christus als uw persoonlijk verlosser? Dan kunt u deelnemen aan het avondmaal. In de dienst vragen we u zich voor te stellen. Zo weten we met wie we de Tafel des Heren delen.

 • Eerst geloven dan dopen.
  In de Bijbel zien we dat mensen die tot geloof kwamen (zich ‘bekeerden’) zich lieten dopen. De doop is een uiterlijk teken van een innerlijke verandering. Bekering gaat dus vooraf aan de doop en is een voorwaarde om te kunnen worden gedoopt. Wij kennen geen kinderdoop. Dit betekent niet dat kinderen geen plaats hebben binnen onze gemeente. Kinderen zijn juist heel belangrijk voor ons. Ouders kunnen hun kinderen opdragen. We voeden hun graag liefdevol op en leven dagelijks ond geloof voor. Zo hopen we dat ook zij op den duur een persoonlijke keuze voor God maken.

 • Doop door onderdompeling
  Dopen gebeurt door onderdompeling. Dus helemaal onder water. Baptist komt van het Griekse woord voor onderdompelen: baptizein. De doop getuigt van vereenzelviging met de dood en opstanding van Jezus Christus. Het is een teken van (het oude leven) begraven. En opstaan voor een nieuw leven dat begint met Jezus Christus.

 • De gemeente is een geestelijke familie
  Door bekering herstelt de relatie tussen de mens en God. God spreekt zelfs van een  ‘Vader-kind’ relatie. Hierdoor zijn gelovigen (ook niet-baptisten!) ‘broers en zussen’ van elkaar. Wanneer iemand zich in een Baptistengemeente laat dopen, wordt hij lid van die gemeente. De gemeente ondersteunt elkaar. We helpen om elkaars geloof op te bouwen. Zo kunnen we  samen de liefde van en voor God  delen.

 • Leden zijn samen verantwoordelijk
  We stellen beleid op in ledenvergaderingen. Daarin nemen we besluiten over het gemeentewerk en kiezen we de leiding. Leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gemeente. Van hen wordt verwacht dat zij naar vermogen bijdragen. Zowel persoonlijk als financieel.