Baptisten?

Wat zijn baptisten

Baptisme is een protestantse stroming binnen het Christendom. Oorspronkelijk ontstond het baptisme in 1609 in een Engelse vluchtelingengemeente in Amsterdam. Het baptisme is ontstaan in een klimaat van geloofsvervolging. Dit heeft baptisten gemaakt tot strijders voor het geloof.

Waar leggen baptisten de accenten?

Baptist komt van het Griekse woord: Baptizo, ofwel: dopen. De Bijbel leert ons dat God de mens schiep. God heeft een plan met de schepping en de levens van mensen. Door de zonde keerde de mens zich van God af en werd de relatie tussen God en de mens beschadigd. Om de relatie met God te herstellen is vergeving en bevrijding van zonden nodig, daarom zond God zijn zoon Jezus. Aan het kruis stierf Jezus voor de zonden van de mensheid. Baptisten belijden dat Jezus Christus de Zoon van God is.

 

De doop

In de Bijbel lezen wij dat mensen die tot geloof kwamen (zich ‘bekeerden’) zich lieten dopen. Bekering is een bewuste keuze die vooraf gaat aan de doop. Het dopen gebeurt door onderdompeling, dus volledig onder water. De doop is een uiterlijk teken van een innerlijke verandering.

De doop getuigt van vereenzelviging met de dood en opstanding van Jezus Christus. Het is een teken van (het oude leven) begraven en het opstaan voor een nieuw leven dat begint met Jezus Christus. Wanneer iemand zich in een baptistengemeente laat dopen, wordt diegene daarmee ook lid van die gemeente. Wij kennen geen kinderdoop. In plaats hiervan kunnen kinderen worden opgedragen. Meer informatie over het opdragen van kinderen is te vinden op de pagina; ‘Opdragen’.

De gemeente is een geestelijke familie

Door bekering herstelt de relatie tussen de mens en God. God spreekt hier zelfs van een ‘Vader-kind’ relatie. Hierdoor zijn gelovigen (ook niet-baptisten) ‘broers en zussen’ van elkaar. De gemeente ondersteunt elkaar. We helpen om elkaars geloof op te bouwen, zo kunnen we samen de liefde van en voor God delen.

Leden zijn samen verantwoordelijk

Het beleid wordt opgesteld in ledenvergaderingen. Leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gemeente. Van hen wordt verwacht dat zij zowel persoonlijk als financieel naar vermogen bijdragen. Wij geloven dat ieder lid een gave heeft gekregen waarmee hij/zij de gemeente mag dienen.

Unie van baptistengemeenten

Onze gemeente is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, die op haar beurt weer onderdeel is van de Alliantie van Baptisten en CAMAgemeenten (ABCgemeenten). De Unie ondersteunt plaatselijke gemeenten door o.a.

  • Liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  • De gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak;
  • Gelegenheden te creëren om de beginselen van de gemeenten bekend te maken en het Evangelie uit te dragen;
  • Mee te werken aan verspreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Meer informatie over baptisme en over de Unie van baptistengemeenten is te vinden op: www.baptisten.nl/over/wie-zijn-baptisten

Meer informatie?

  • www.baptisten.nl (algemene site van de Unie van baptistengemeente in Nederland)
  • www.ebf.nl (European Baptist Federation)
  • www.bwanet.org (Baptist World Alliance)
  • www.abcgemeenten.nl (Alliantie van baptisten en cama gemeenten)
  • www.huisopdemuur.nl (Een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met hulpverlening aan prostituees in Arnhem en omgeving)
  • www.ecmnederland.nl (Gemeentestichting in Nederland. European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie. ECM wil heel Europa bereiken met het evangelie en gelooft in gemeentestichting als de strategie om dat te doen. ECM heeft momenteel ruim 180 werkers en 21 verschillende landen en een uitgebreid netwerk ter ondersteuning van gemeentestichters