Renske de Leeuw

Renske de Leeuw werkt sinds augustus 2018 bij Jeugd met een Opdracht in Amsterdam. Jeugd met een Opdracht is een wereldwijde organisatie die focust op het trainen van mensen zodat zij meer over zending kunnen leren en ook een beter beeld kunnen krijgen hoe zending er in hun leven uit zou kunnen zien. Ook is een groot deel van de organisatie gericht op ‘mercy ministries’ dit kan zijn eten uitdelen aan daklozen, helpen op een school zodat de leerlingen een taal kunnen leren, etc.

Renske is leiding in een discipelschap training school waarin ze met de studenten meeloopt en hen begeleid in hun reis met Jezus zodat ze dichter naar Hem toe mogen groeien en ook zichzelf beter leren kennen. Deel van deze school is ook in het buitenland God bekend maken voor drie maanden. Voor de rest gaat ze in Amsterdam ook regelmatig de straat op voor evangelisatie en is ze bezig met het bekend maken van God in Amsterdam op verschillende manieren.