Nieuw kringenwerk – Leven met Jezus

We willen je uitnodigen om mee te doen in een nieuw en inspirerend soort kringenwerk in de gemeente. Volgend seizoen, vanaf 1 september 2019 gaan we hier mee starten.

Voor wie? Voor wie wil leren, delen en doen.

Voor wie is het? Voor een ieder die ernaar verlangt:

  • Gods Woord te bestuderen
  • een jaar lang op te trekken & te delen met een vaste, kleine en trouwe groep
  • het centraal stellen van Jezus in zijn/haar leven praktisch vorm te geven en elkaar daarbij te helpen.

Waarom nieuwe kringen? Verdiepen en verbinden.

We hebben visie voor geloofsverdieping en een sterkere onderlinge geloofsverbinding in de gemeente. Heel praktisch lukt dat het beste in kleine kring: een groep van 6-7 personen. Waarin je de dingen van het geloof en je dagelijks leven deelt. Samen zoeken, samen ontdekken, elkaar dragen in de uitdagingen van het leven (ups & downs). Er is omzien naar elkaar. Daar is een kleine kring die regelmatig bij elkaar komt ideaal voor. Hier kun je, in alle vertrouwelijkheid, open en kwetsbaar zijn. In het delen, in bijstand en gebed help je elkaar verder en mogen we het vertrouwen in God én de onderlinge band versterken.

Wat gaan we doen? Groeien.

Het programma is een beproefde serie die ingaat op het groeien in het kennen van God en je relatie met Hem. Deze ‘kennismaking’ heeft verrassend veel kanten om – opnieuw – te ontdekken. En om het er met anderen diepgaand over te hebben: “Wat is dat dan? Hoe begrijp jij dat? Hoe werkt het uit? Ook in mijn en jouw omstandigheden..”. Alles voert terug op je relatie met Jezus. In deze groeikring heb je samen eerst een inspirerende ontdekkingstocht van 12 lessen.

Wat kenmerkt het programma en de werkwijze?

De groeikring is klein en overzichtelijk: 6-7 personen. De groeikring is wekelijks. Elk kringlid bereidt zelf thuis de kring voor aan de hand van huiswerk: thuis heb je al leeswerk in Bijbelteksten en een stukje doordenking gedaan aan de hand van ‘kringenmateriaal’. Dat betekent dat je op de kringavond dieper kunt afsteken en meteen samen op eenzelfde kennisniveau zit om met elkaar in gesprek te komen.
Er komen twee soorten groeikringen: mannen en vrouwen. De reden daarvoor is: soms kan delen met mensen van je eigen sekse makkelijker, veiliger en vertrouwelijker uitwerken, je hebt je eigen levenssfeer en vraagstukken.

Je groeit als je jezelf geeft (commitment)

“Een wekelijkse kring – zo vaak?” Ja, juist omdat dàt het geheim is van groei: toegewijd zijn in tijd die je maakt om er bij te zijn. Immers, je wilt groeien in je geloof. En dat proces wil je samen met anderen doormaken. Van deelnemers wordt daarom wel commitment verwacht. Omdat je het zelf waard bent om te groeien. Omdat anderen het waard zijn. En omdat alleen dàt zichzelf uiteindelijk terug betaalt.. Deelname aan de kring is niet vrijblijvend kijken of je zin of tijd hebt, want alleen zo kun je samen op weg. Het vraagt van deelnemers dat zij gemotiveerd zich een jaar verbinden aan deze kring. Binnen het kader van het kringenmateriaal bepaal je samen als groep hoe je het bespreekt en hoe je onderling naar elkaar omziet. Deelname is dus vrijwillig maar niet vrijblijvend

Organisatie & toerusting

Elke kring heeft een aanspreekpunt. Hij of zij zorgt voor de planning, een stukje communicatie en dat helder is wie de volgende keer de kringavond leidt, niet meer en niet minder. Het aanspreekpunt is niet het ‘oude type kringleider’ die alles doet en leidt. Binnen de kring kan de voorbereiding rouleren, waarbij er materiaal is voor de gespreksleider. Je doet het uiteindelijk met elkaar.
Een kring bepaalt onderling op welke dag ze samen komt. De frequentie is wel wekelijks.
Het aanspreekpunt van de kring wordt toegerust door de teamleiding van ‘Leven met Jezus’ en kan bij hen terecht.

Wilt u graag deelnemen dan kan u zich aanmelden via het volgende email adres: kringenwerk@bgontmoeting.nl of u kunt een van ons aanspreken.

We zien u graag tegemoet tijdens deze uitdagende kring

John, Elmer en Mirjam