Bijbelstudie

Bijbelstudie

16Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust’’ (2 Tim. 3:16-17).

In deze woorden, die gericht zijn aan de jonge leerling Timotheüs, maakt Paulus duidelijk hoe belangrijk goed onderwijs vanuit de bijbel is. Deze woorden gelden niet alleen voor deze jonge Timotheüs, maar worden ook naar ons uitgesproken. Samen kerk zijn betekent ook samen Gods woord bestuderen, met elkaar delen en hierin groeien.

Wijkkringen

De regio waar het gebouw van de baptistengemeente Ontmoeting staat is opgedeeld in wijkkringen. Bewoners binnen deze wijkkringen ontmoeten elkaar, delen lief en leed en versterken elkaar. Bijbelstudie en gebed hebben tijdens deze bijeenkomsten een centrale plaats. Bijbelstudies worden om de week gehouden.

Contactpersonen Bijbelstudie per wijkkring
Wijkkring 1: Gert Korf 
Wijkkring 2: Marcia Morpey
Wijkkring 3: Joop Brongers
Wijkkring 4: Ed Commerell
Wijkkring 5: vacant
Wijkkring 6: vacant
Wijkkring 7: Thijs Hessels

Meer informatie kan worden opgevraagd bij de contactpersoon van de wijkkring, of via het contactformulier.

Centrale Bijbelstudie

Naast de Bijbelstudies binnen de wijkkringen is er ook een centrale Bijbelstudie die voor iedereen, ongeacht de wijkkring, toegankelijk is. Het thema verschilt per periode.

  • Maandagavond om de week van 20:00 uur tot 21:00 uur.
  • Woensdagmorgen om de week van 10:00 uur tot 11:00 uur.
Kijk voor de eerstvolgende bijbelstudie in de agenda. De centrale Bijbelstudie vindt plaats in het gebouw van de baptistengemeente Ontmoeting. Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden. Meer informatie kan worden opgevraagd bij de voorganger Gijs de Bree: voorganger@bgontmoeting.nl.