Bijbelstudie

Bijbelstudie

16Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust’’ (2 Tim. 3:16-17).

In deze woorden, die gericht zijn aan de jonge leerling Timotheüs, maakt Paulus duidelijk hoe belangrijk goed onderwijs vanuit de bijbel is. Deze woorden gelden niet alleen voor deze jonge Timotheüs, maar worden ook naar ons uitgesproken. Samen kerk zijn betekent ook samen Gods woord bestuderen, met elkaar delen en hierin groeien.

Wijkkringen

De regio waar het gebouw van de baptistengemeente Ontmoeting staat is opgedeeld in wijkkringen. Bewoners binnen deze wijkkringen ontmoeten elkaar, delen lief en leed en versterken elkaar. Bijbelstudie en gebed hebben tijdens deze bijeenkomsten een centrale plaats. Bijbelstudies worden om de week gehouden.

Contactpersonen per wijkkring
Wijkkring 1: Gert Korf 
Wijkkring 2: vacant
Wijkkring 3: vacant
Wijkkring 4: vacant
Wijkkring 5: vacant
Wijkkring 6: vacant
Wijkkring 7: Thijs Hessels

Meer informatie kan worden opgevraagd bij de contactpersoon van de wijkkring, of via het contactformulier.

Bijbelstudie

 
  • Maandagochtend vrouwen bijbelstudie (Ontmoeting): Hilde van Dam

  • Maandagavond Bidstond (Ontmoeting):                          Janny Oskam
  • Maandagavond (ontmoeting):                                            Gijs de Bree
  • Woensdagochtend (Ontmoeting):                                      Gijs de Bree
  • Donderdagavond (2 wekelijks – verschillende locaties):            Gert Korf
  • Rondom 25:                                                                     Jurjen & Marieke Bruinsma

 

 

 

Kijk voor de eerstvolgende bijbelstudie in de agenda of neem contact op met de contactpersoon voor meer informatie.