Opdragen

Opdragen

Het christelijk geloof gaat niet automatisch over van ouder op kind. Het accent ligt op de persoonlijke keuze van de mens. Wij kennen geen kinderdoop.

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kinderen binnen de baptistengemeente Ontmoeting op te laten dragen. Dit is geen verplichting, ouders hebben de mogelijkheid deze keuze zelf te maken. Het kindje zal in het midden van de gemeente worden opgedragen. Er wordt dank aan God uitgesproken over het kind en gebeden dat het kind onder Gods bescherming mag opgroeien.

Naast het opdragen zal het kindje worden voorgesteld aan de gemeente. Als gemeente willen wij graag een rol spelen binnen het liefdevol opvoeden van de kinderen. Wij willen graag een voorbeeld zijn als volgelingen van God. Zo hopen wij dat ook zij op den duur een persoonlijke keuze voor God maken.

Het opdragen van kinderen gaat op aanvraag. Dit kan door een e-mail te sturen naar het volgende adres: voorganger@bgontmoeting.nl.gaat