Pastoraat

Pastoraat

Omzien naar elkaar binnen de Ontmoeting

Als we het hebben over ‘ontmoeting’ dan denken wij aan relaties en verbondenheid. Wij geloven dat een goede relatie met God een diepere verbondenheid met elkaar uitwerkt.

In de basis wordt het pastoraat van de gemeente gedragen door de gemeente zelf. Dit wordt zichtbaar in de omgang met elkaar. Bij het koffiedrinken, na de dienst, tijdens gesprekken, gebed op de kring of een andere activiteit.

In de praktijk merken we dat sommige mensen behoefte hebben aan georganiseerd pastoraat. Als gemeente hebben we vanuit de Bijbel de opdracht gekregen om naar iedereen op een herderlijke manier om te zien. Het is onze Heer Jezus zelf die dit beeld in Johannes 10 aan ons vertelt. Het is dezelfde Here Jezus die tegen Petrus zegt in Johannes 21: ‘’Weid Mijn lammeren, hoed Mijn schapen’’ Deze opdracht willen we door middel van het pastoraat binnen onze gemeente uitvoeren.

Georganiseerd pastoraat is van essentieel belang. De Heilige Geest geeft ons hiervoor gaven die ingezet mogen worden tot opbouw van de gemeente. We hebben vanuit deze gedachte twee teams gevormd die het georganiseerd pastoraat in onze gemeente uitvoeren.

Het Pastoraal Team

In een sfeer van veiligheid en geborgenheid draagt het Pastoraal Team zorg voor de pastorale aandacht en hulp voor mensen die er zelf niet meer uitkomen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om relatieproblematiek, identiteitsproblematiek, geloofsvragen, enzovoort. Wij willen als Christus naast mensen staan en helpen in praktische- en geestelijke zin. Samen zoeken naar de wil van God in de problematiek waar ze tegenaan lopen. Indien nodig maken we gebruik van externe professionele hulpverlening.

Bezoekersteam

Het leggen van relaties hoeft niet altijd gekoppeld te zijn aan problemen. Soms is een bezoekje aan huis of een bakje koffie met iemand uit de gemeente een bemoediging voor mensen die een beetje extra aandacht kunnen gebruiken. Het bezoekersteam bestaat uit mensen die dit werk van harte doen, uit liefde voor mensen en op deze manier God willen dienen.

Wij vinden het van belang dat iedereen zich vrij voelt om gebruik te maken van het pastoraat. Pastoraat is niet het laatste redmiddel in bepaalde situaties, maar kan soms juist helpen om problemen te voorkomen of richting en inzicht te geven in bepaalde situaties.

Voel je vrij om contact op te nemen met het pastoraat wanneer er behoefte is aan een gesprek, advies, of om gewoon liefde, aandacht en geborgenheid te ervaren met broeders en zusters uit de gemeente.

Als je in contact wil komen met het pastoraat van onze gemeente, stuur dan gerust een mailtje naar; pastoraat@bgontmoeting.nl

 

Nadenken over je uitvaart

uitvaartdocument

Veel mensen vinden het niet leuk om over hun eigen uitvaart na te moeten denken. Zeker als je nog jong bent. Toch kan ieder mens iets overkomen waardoor je kan komen te overlijden. Voor nabestaanden is het regelen van een uitvaart al moeilijk genoeg. Daarom is het goed om hier toch over na te denken. Waar uitvaartondernemers vaak minder aandacht besteden aan een uitgebreide wenslijst omtrent de kerkdienst, willen wij hier als kerkelijke gemeente bij helpen.
Als kerkelijke gemeente bieden wij een uitgebreid uitvaartwensenfomulier aan dat je kunt downloaden.

Dit formulier kan zowel worden geprint als digitaal worden ingevuld en opgeslagen. Zorg er wel voor dat een aantal mensen weet waar dit formulier ligt. Er mag ook altijd een kopie worden geregistreerd in de administratie van de kerk.

Als kerkelijke gemeente bieden we ook onze hulp aan bij het invullen van het uitvaartwensenfomulier. Hiervoor kan contact worden opgenomen met iemand van het Pastoraal Team of de voorganger.