Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem


Pastoraat

‘Omzien naar elkaar in de Ontmoeting’

De naam van onze gemeente is “Ontmoeting”. Als we het hebben over ‘ontmoeting’ dan denken wij aan relaties en verbondenheid. Wij geloven dat een goede relatie met God een diepere verbondenheid met elkaar uitwerkt. Dit is de kern van gemeente zijn.

In de basis wordt het pastoraat van de gemeente gedragen door de gemeente zelf. Dit wordt zichtbaar in de omgang met elkaar bij het koffiedrinken na de dienst of tijdens gesprekken en gebed op de kring of een andere activiteit. Zelfs een ontmoeting bij de supermarkt kan bijdragen aan de pastorale zorg binnen de gemeente.

In de praktijk merken we dat sommige mensen behoefte hebben aan georganiseerd pastoraat. Als gemeente hebben de vanuit de Bijbel de opdracht gekregen om naar iedereen op een herderlijke manier om te zien. Het is onze Heer Jezus zelf die dit beeld in Johannes 10 aan ons vertelt. Het is dezelfde Here Jezus die tegen Petrus zegt in Johannes 21: “Weid Mijn lammeren, hoed Mijn schapen!”. Deze opdracht willen we door middel van het pastoraat binnen onze gemeente uitvoeren. Hoe zien we dat voor ons?

Zoals eerder gezegd begint het pastoraat met de pastorale houding van de gemeenteleden zelf. Dat is mooi gezegd, maar de praktijk geeft aan dat dit niet voldoende is. Georganiseerd pastoraat is van essentieel belang. De Heilige Geest geeft ons hiervoor gaven die ingezet mogen worden tot opbouw van de gemeente. We hebben vanuit deze gedachte drie teams gevormd die het georganiseerd pastoraat in onze gemeente uitvoeren:

1. Pastoraal Team
In een sfeer van veiligheid en geborgenheid draagt het Pastoraal Team zorg voor de pastorale aandacht en hulp voor mensen die er zelf er niet meer uitkomen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om relatieproblematiek, identiteitsproblematiek, geloofsvragen, etc. Wij willen als Christus naast mensen staan, hen helpen in praktische en geestelijke zin en samen zoeken naar de wil van God in de problematiek waar ze tegen aan lopen. Indien nodig maken we gebruik van externe professionele hulpverlening.

2. Vlinderteam
Aandacht voor de jeugd is belangrijk in onze gemeente. Ook op momenten dat het leven hen niet toelacht willen we er voor hen zijn. Daarom is het Vlinderteam, het pastoraal team voor jeugd tot en met 18 jaar, sinds een paar jaar actief in onze gemeente. Op een creatieve en ontspannen manier zoekt het Vlinderteam contact met onze jeugd, bidt voor hen, en legt relaties met hen.

3. Bezoekersteam
Het leggen van relaties hoeft niet altijd gekoppeld te zijn met problemen. Soms is een bezoekje aan huis of een bakje koffie met iemand uit de gemeente een bemoediging voor mensen die een beetje extra aandacht wel kunnen gebruiken. Het bezoekersteam bestaat uit mensen die dit werk van harte doen uit liefde voor mensen en op deze manier God willen dienen.

Wij vinden het van belang dat iedereen de ruimte voelt om gebruik te maken van het pastoraat. Pastoraat is niet het laatste redmiddel in bepaalde situaties, maar kan soms juist helpen om problemen te voorkomen of richting en inzicht te geven in bepaalde situaties. Voel je daarom vrij om gewoon contact op te nemen met het pastoraat als op welke reden dan ook behoefte hebt aan een gesprek, een advies of om gewoon liefde, aandacht en geborgenheid te ervaren met broeders en zusters uit de gemeente.

Als je in contact wil komen met het pastoraat van onze gemeente, stuur dan gerust een mailtje naar pastoraat@bgontmoeting.nl