Hans en Aisha Oosterloo

Oosterhuis

Hans en Aisha Oosterloo vertrokken in 1982 vanuit de baptistengemeente Treebeek naar Sierra Leone. Hier is Hans werkzaam als coördinator van het werk van de Europese Baptisten. Samen verzorgen ze alfabetiseringscursussen. Verder zijn ze actief betrokken bij de opvang van vluchtelingen en bij vrouwenwerk.

In 2004 gaven zij aan zichzelf als ‘zendeling voor het leven’ te zien. Zolang ze kunnen willen ze zich blijven inzetten voor het christelijk werk in Sierra Leone.

In 2014 en 2015 zijn Hans en Aisha hun taken aan het afbouwen om in 2016 met pensioen te kunnen gaan.

In mei 2016 is Hans met Pensioen gegaan. Hans en Asiha blijven in Sierra Leone werken en zijn daar lokaal betrokken bij verschillende projecten.

Lees de laatste nieuwsbrief…